Επιδότηση 5.000€ για τη δημιουργία ηλεκτρονικού καταστήματος