Η χρησιμότητα ενός e-shop

Κατασκευή e-shop
Η κατασκευή ενός δικού σας e-shop, σας παρέχει τη δυνατότητα να αποκτήσετε συγκριτικά πλεονεκτήματα έναντι του ανταγωνισμού σας τόσο στην Ελληνική όσο και στη διεθνή αγορά. Κατασκευάζοντας το ηλεκτρονικό σας κατάστημα, σας δίνεται η δυνατότητα να διαχειριστείτε μία νέα και άμεσα επικερδή επιχείρηση είτε διαθέτετε είτε όχι κατάστημα με φυσική παρουσία.

 • Εξάλειψη των γεωγραφικών περιορισμών (αφού το internet δεν σας περιορίζει γεωγραφικά είτε στα όρια της Ελληνικής επικράτειας είτε διεθνώς).
 • Μείωση ή διατήρηση σε χαμηλά επίπεδα των παγίων εξόδων σας.
 • Προσέγγιση της διαρκούς αυξανόμενης μερίδας, των αγοραστών που υιοθετούν νέα καταναλωτική συμπεριφορά χρησιμοποιώντας το διαδίκτυο.
 • Δυνατότητα παροχής χαμηλότερων τιμών (λόγο της μείωσης των λειτουργικών εξόδων).
 • • Δυνατότητα γρήγορων κινήσεων, όπως λανσάρισμα νεών προϊόντων, εφαρμογή προσφορών κλπ.
Ένα σύγχρονο ηλεκτρονικό κατάστημα θα πρέπει να συγκεντρώνει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά προκειμένου να είναι λειτουργικό:
 • Να προσφέρει τη δυνατότητα γρήγορης και ασφαλούς περιήγησης του χρήστη σε αυτό.
 • Να δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να βρίσκει εύκολα και γρήγορα το προϊόν που ψάχνει.
 • Να παρέχει με ξεκάθαρο τρόπο στον χρήστη τις απαιτούμενες πληροφορίες για τα προϊόντα αλλά και τους όρους συναλλαγών.
 • Να εξυπηρετεί τις ανάγκες του κοινού στο οποίο στοχεύει.
 • Να είναι συμβατό με όλες τις διαδεδομένες συσκευές περιήγησης στο διαδίκτυο και όλα τα λειτουργικά συστήματα.
Γιατί ο σχεδιασμός του ηλεκτρονικού σας καταστήματος θα είναι απλά η έναρξη της συνεργασίας μαζί μας - καθώς η εταιρία μας εξειδικεύεται στο πως θα προβάλλει την επιχείρηση σας, ώστε να την κάνει κερδοφόρα πετυχαίνοντας γρήγορα υψηλούς δείκτες κερδοφορίας και «επιστροφής της επένδυσης σας» (Return On Investment).
Στην Big Bang δεν θα προσεγγίσουμε το ηλεκτρονικό σας κατάστημα ως ένα έργο προς υλοποίηση στο διαδίκτυο, αλλά σαν σχεδιασμό μίας επιτυχημένης επιχείρησης. Τα στάδια τα οποία ακολουθούμε για τον σχεδιασμό μίας ιστοσελίδας είναι τα ακόλουθα:
 • Οικονομοτεχνική ανάλυση και μελέτη πριν το σχεδιασμό, για να εξετάσουμε δείκτες βιωσιμότητας και ανάπτυξης για την επένδυση σας.
 • Προσδιορισμός της ομάδας ή των ομάδων κοινού που πρέπει να στοχεύσετε και εντοπισμός των αναγκών και χαρακτηριστικών τους.
 • Μελέτη και στη συνέχεια σχεδιασμός του ηλεκτρονικού σας καταστήματος έτσι ώστε να διασφαλίζει τον υψηλότερο δείκτη User Experience (εμπειρία χρήστη που επισκέπτεται την ιστοσελίδα σας) και όλα τα χαρακτηριστικά που πρέπει να συγκεντρώνει ένα ηλεκτρονικό κατάστημα (όπως περιγράφονται παραπάνω)
 • Σχεδιασμός ενός Content Management System (CMS), δηλαδή ενός συστήματος διαχείρισης των περιεχομένων της ιστοσελίδας σας το οποίο ανταποκρίνεται στις ανάγκες σας και σας προσφέρει δυνατότητες γρήγορης υλοποίησης αλλαγών και πραγματοποίησης έξυπνων εμπορικών κινήσεων (προσφορές, εκπτώσεις κλπ.)
 • Προβολή του ηλεκτρονικού σας καταστήματος, μέτρηση των αποτελεσμάτων και διαρκής βελτιστοποίηση των διαφημιστικών σας ενεργειών(e shop)
Κοινοποίηση σε: