Τι είναι το S.E.O (Search Engine Optimization)

Google SEO (Search Engine Optimization)
Το S.E.O (Search Engine Optimization) είναι το σύνολο των ενεργειών που υλοποιούνται προκειμένου να επιτευχθεί η υψηλότερη δυνατή κατάταξη της ιστοσελίδας στα αποτελέσματα των μηχανών αναζήτησης.
Το S.E.O αφορά μόνο τα οργανικά αποτελέσματα, αυτά δηλαδή που προκύπτουν όταν πραγματοποιήσουμε μια αναζήτηση με μια λέξη ή φράση κλειδί σε κάποια μηχανή αναζήτησης και δεν αφορά τις πληρωμένες διαφήμισης (όπως Google AdWords).Τα οργανικά αποτελέσματα εμφανίζονται σε οποιαδήποτε σελίδα αποτελεσμάτων και συνήθως κάτω από την πληρωμένη διαφήμιση. Τα αποκαλούμε επίσης και δωρεάν αποτελέσματα με την έννοια ότι δεν πληρώνουμε κάποιο αντίτιμο για το click που θα προέλθει από τα συγκεκριμένα αποτελέσματα.

O στόχος του S.E.O είναι η βελτίωση της θέσης εμφάνισης στα οργανικά αποτελέσματα των μηχανών αναζήτησης, η αύξηση των όρων αναζήτησης για τους οποίους το web site εμφανίζεται στα αποτελέσματα των μηχανών και η κλιμακούμενη αύξηση των επισκέψεων που προέρχονται από τα οργανικά αποτελέσματα.
Προφανώς ο στόχος της κάθε ενέργειας θα πρέπει να είναι η επίτευξη ουσιαστικού αποτελέσματος, άρα η προσέγγιση των σωστών χρηστών και η μετατροπή τους σε επισκέπτες της ιστοσελίδας σας και στη συνέχεια σε πελάτες της επιχείρησης σας.
Για την μέτρηση της αποτελεσματικότητας των ενεργειών μας στο S.E.O στην The Big Bang μετράμε τους ακόλουθους ουσιαστικούς & αποτελεσματικούς δείκτες:
 • Συνολικός αριθμός clicks που προέρχονται από τα οργανικά αποτελέσματα
 • Πλήθος ενεργών όρων αναζήτησης, δηλαδή λέξεων ή φράσεων κλειδιών για τις οποίες η ιστοσελίδα όχι μόνο εμφανίζεται στα οργανικά αποτελέσματα αλλά λαμβάνει και clicks
 • Ποιοτικά χαρακτηριστικά των επισκέψεων. Δεν εξετάζουμε μόνο το πόσες επισκέψεις στην ιστοσελίδα προήλθαν από τα οργανικά αποτελέσματα αλλά και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των επισκέψεων αυτών (χρόνος παραμονής, σελίδες ανά επίσκεψη που αναγνώστηκαν, ποσοστό άμεσης εγκατάλειψης της ιστοσελίδας κλπ)
 • Μέση θέση εμφάνισης (κατάταξη) των βασικών keywords
 • Πλήθος ενεργών links που αποφέρουν επισκέψεις στην ιστοσελίδα
Η μεθοδολογία μας στο S.E.O περιλαμβάνει δύο κατηγορίες ενεργειών:
  A.On page S.E.O ονομάζουμε όλες τις ενέργειες που εμπεριέχουν το στοιχείο της επέμβασης στην ιστοσελίδα, όπως:
  • Meta Titles. (τίτλοι σελίδων του site).
  • Meta Description (περιγραφή της σελίδας του site που πρέπει να δίνει σωστή και ποιοτική πληροφόρηση στον χρήστη για το τι θα βρει επισκεπτόμενος την σελίδα).
  • Meta keywords. (λέξεις κλειδιά με τις οποίες οι χρήστες θα αναζητήσουν το περιεχόμενο του site).
  • Δομή ιστοσελίδας/αρχιτεκτονική.
  • Δομή περιεχομένων.
  • Δημιουργία πρωτότυπου & πειστικού περιεχομένου.
  Β.Off page S.E.O ονομάζουμε όλες εκείνες τις ενέργειες που δεν εμπεριέχουν το στοιχείο της επέμβασης στην ιστοσελίδα, όπως:
  • Link Building. Δημιουργία ποιοτικών και αποτελεσματικών links προς την ιστοσελίδα
  • Διάδοση περιεχομένου. Η δημοτικότητα μίας ιστοσελίδας είναι πολύ καθοριστικός παράγοντας για τη θέση σας στις μηχανές αναζήτησης.
  • Μετατροπή περιεχομένου σε Visual Content μορφές (video, φωτογραφίες) και διάδοση των περιεχομένων αυτών
  • Σχεδιασμός και ενημέρωση σελίδων στα Social Media
  • Προώθηση ιστοσελίδας.
Κοινοποίηση σε: