Γενικά για τη διαφήμιση στο YouTube

Youtube Video Campaigns
Η διαφήμιση με χρήση Videos στο YouTube (True View) είναι ένας από τους πιο ανταποδοτικούς και αποτελεσματικούς τρόπους προβολής. Το κόστος προβολής είναι προσιτό ακόμα και για μικρές επιχειρήσεις, ενώ τα αποτελέσματα είναι απολύτως μετρήσιμα. Καθώς η διαφήμιση σε μορφή video έχει πολύ μεγαλύτερη επίδραση σε σχέση με τις διαφημίσεις κειμένου η εικόνας, η διαφήμιση στο YouTube προσφέρει πολλές ευκαιρίες αποτελεσματικής προβολής, ανάπτυξης και άμεσης απόσβεσης της διαφημιστικής δαπάνης.

Ως προς το περιβάλλον στο οποίο θα εμφανιστεί η διαφήμιση, ο διαφημιζόμενος έχει τις ακόλουθες τρεις επιλογές:
  • Αναζήτηση YouTube εμφανίζει διαφημίσεις βίντεο στις σελίδες αποτελεσμάτων αναζήτησης στο YouTube.
  • Βίντεο YouTube εμφανίζει διαφημίσεις βίντεο στην αρχική σελίδα, σε σελίδες παρακολούθησης και σε σελίδες καναλιών του YouTube
  • Συνεργάτες βίντεο η προσέγγιση χρηστών των διαφημίσεων βίντεο επεκτείνεται σε ένα σύνολο ιστότοπων και εφαρμογών στο Δίκτυο εμφάνισης Google ( Google Display Network)
Οι τρόποι εμφάνισης της διαφήμισης είναι οι εξής:
  • Σε ροή. Η διαφήμιση «σε ροή video» προβάλλεται πριν από κάποιο άλλο βίντεο στο YouTube ή στο Δίκτυο εμφάνισης Google. Οι θεατές μπορούν να επιλέξουν να παραλείψουν τη διαφήμισή σας μετά από μερικά δευτερόλεπτα. Ο διαφημιζόμενος πληρώνει μόνο όταν οι θεατές παρακολουθήσουν το video για 30 δευτερόλεπτα (ή έως το τέλος, αν η διάρκειά του είναι μικρότερη από 30’)
  • Σε προβολή. Η διαφήμιση «video σε προβολή» περιλαμβάνει εικόνα και κείμενο. Μπορεί να προβάλλεται στα αποτελέσματα αναζήτησης του YouTube, δίπλα από τα σχετικά βίντεο, στην αρχική σελίδα του YouTube ή σε ιστότοπους και εφαρμογές συνεργατών. Ο διαφημιζόμενος πληρώνει μόνο στην περίπτωση που κάποιος χρήστης κάνει click στη διαφήμιση, να παρακολουθήσει το video.
  • Αναλαμβάνουμε τον αρχικό σχεδιασμό και την διαρκή βελτιστοποίηση των αποτελεσμάτων της εκστρατείας σας.
  • Δημιουργούμε τα Videos αλλά και το concept της διαφημιστικής σας εκστρατείας
  • Καθορίζουμε και πετυχαίνουμε τους διαφημιστικούς στόχους της εκστρατείας σας
  • Αξιολογούμε και διαχειριζόμαστε την YouTube καμπάνια σας ως μέρος της συνολικότερης διαφημιστικής σας προβολής στο διαδίκτυο
Κοινοποίηση σε: